Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:23:07
Mislim da--
:23:09
Mislim da je seks precenjen.
:23:12
Mislim da ljudi daju
previše važnosti tome.

:23:16
I mislim da je ona stvar da
žene žele to isto kao i muškarci glupost.

:23:20
Mislim, žene ga žele, samo ne iz istog
razloga iz koga muškarci misle da žele.

:23:26
I-- Poèinje da mi se vrti u glavi od toga.
:23:30
- Da li razumeš šta--
- Da.

:23:35
Da. Seæam se da sam negde proèitao...
:23:40
da muškarci nauèe da
vole osobu koja ih privlaèi...

:23:46
i da žene postaju sve
više i više privlaène...

:23:50
osobi koja je voli.
:23:54
Bože. To je predivno.
:23:58
To je stvarno predivno.
:24:00
To mi se dopada.
:24:02
Ja samo lovim.
:24:05
Dakle, da li æeš mi
reæi nešto lièno?

:24:08
- Da li želiš da ti kažem?
- Da, želim.

:24:11
Mislim, ne želim da èujem ništa
grozno o nekim ožiljcima i slièno.

:24:14
Želim da bude nešto
baš lièno o tebi.

:24:18
U redu. Ok.
Ja sam impotentan.

:24:22
- Ti si šta?
- Impotentan.

:24:27
Jesi?
:24:28
Da. Mislim--
:24:31
Znaš, ne mogu--
:24:33
Ne mogu da postignem erekciju...
:24:36
u prisustvu druge osobe.
:24:40
Tako da, za sve praktiène svrhe,
ja sam impotentan.

:24:47
Da li te to muèi?
:24:54
Da li te to tera da se oseæaš samouveren?

prev.
next.