Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:24:00
To mi se dopada.
:24:02
Ja samo lovim.
:24:05
Dakle, da li æeš mi
reæi nešto lièno?

:24:08
- Da li želiš da ti kažem?
- Da, želim.

:24:11
Mislim, ne želim da èujem ništa
grozno o nekim ožiljcima i slièno.

:24:14
Želim da bude nešto
baš lièno o tebi.

:24:18
U redu. Ok.
Ja sam impotentan.

:24:22
- Ti si šta?
- Impotentan.

:24:27
Jesi?
:24:28
Da. Mislim--
:24:31
Znaš, ne mogu--
:24:33
Ne mogu da postignem erekciju...
:24:36
u prisustvu druge osobe.
:24:40
Tako da, za sve praktiène svrhe,
ja sam impotentan.

:24:47
Da li te to muèi?
:24:54
Da li te to tera da se oseæaš samouveren?
:25:07
Ne uvek.
:25:10
Ne-- Da--
:25:13
Da, ja sam samouveren.
:25:16
Nije to-- Ne na isti naèin
kao što si ti.

:25:20
Ja? Misliš da sam ja samouverena?
:25:22
Pa--
:25:26
Posmatrao sam te.
:25:28
Posmatrao sam kako jedeš.
Posmatrao sam te kako govoriš.

:25:32
Posmatrao sam tvoje pokrete, i--
:25:35
Vidim nekoga ko je savršeno svestan...
:25:39
da je ljudi gledaju.
:25:43
Znaš, moj terapeut--
:25:46
Ti si na terapiji?
:25:47
Zar ti nisi?
:25:50
Ne. Nisam.
:25:55
Bio sam mizerni neuspeh na terapiji.
:25:58
Znaèi, ti ne veruješ u terapiju?

prev.
next.