Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:25:07
Ne uvek.
:25:10
Ne-- Da--
:25:13
Da, ja sam samouveren.
:25:16
Nije to-- Ne na isti naèin
kao što si ti.

:25:20
Ja? Misliš da sam ja samouverena?
:25:22
Pa--
:25:26
Posmatrao sam te.
:25:28
Posmatrao sam kako jedeš.
Posmatrao sam te kako govoriš.

:25:32
Posmatrao sam tvoje pokrete, i--
:25:35
Vidim nekoga ko je savršeno svestan...
:25:39
da je ljudi gledaju.
:25:43
Znaš, moj terapeut--
:25:46
Ti si na terapiji?
:25:47
Zar ti nisi?
:25:50
Ne. Nisam.
:25:55
Bio sam mizerni neuspeh na terapiji.
:25:58
Znaèi, ti ne veruješ u terapiju?
:26:02
Verujem da je to za neke ljude.
:26:05
Ne znam.
Bilo mi je blesavo.

:26:08
Bio sam zbunjen dok sam išao tamo.
:26:12
Tako da sam formirao svoju teoriju...
:26:17
da ne bi trebalo da primaš savete
od nekoga ko te intimno ne zna.

:26:22
Pa, ja znam svog
terapeuta intimno.

:26:28
- Imala si seks sa svojim terapeutom?
- Ne!

:26:34
Oh, izvini--
Mislio sam na:

:26:36
Neko sa kime si imala seks.
:26:46
Ja sam-- Ne razumem.
:26:50
Mislim, kako æeš da znaš?
:26:55
Mislim, znaš. Kako--
:26:57
Ne. Nisam uvek bio impotentan.

prev.
next.