Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:29:08
Kako si provela vikend?
:29:10
Bilo je dobro.
:29:14
Da li si rekla
John-u za posetioca?

:29:17
Posetioca?
:29:19
John-ovog prijatelja koji je ostao kod vas.
:29:25
Da. Mislim--
:29:29
To je u stvari ispalo interesantno.
:29:35
Oèekivala sam da
bude isti kao John.

:29:38
Zato što su išli
zajedno u školu i slièno.

:29:42
Prièajuæi kako su se napijali zajedno...
:29:46
i imali tajna rukovanja--
:29:53
On je ispao...
:29:56
stvarno,taj lik.
:30:01
nekako je umetan...
:30:04
ali je u redu.
:30:06
Da li je i dalje
u vašoj kuæi?

:30:11
Ne. Otišao je.
:30:14
- Pa, odakle je?
- Ne znam.

:30:18
Ranije je živeo u New York-u
i Philadelphia-i.

:30:23
Mislim da je on od onih
koji vole da putuju okolo.

:30:26
Mora da je lepo.
:30:27
Znaèi, kakav je?
Da li je kao John?

:30:29
Ne. Mislim da se John-u
on više ne sviða.

:30:35
Kaže da misli da
je malo zastraneo.

:30:38
Da li je? Mislim, èudan.
:30:42
Ne, mislim, ako bih ga videla
na ulici, možda bih tako mislila.

:30:45
Posle razgovora sa njim,
mogu samo da kažem da je neuobièajen.

:30:51
A kako izgleda?
:30:53
Zašto?
:30:55
- Samo želim da znam kako izgleda.
- Da bi mogla da ga juriš?

:30:58
Isuse. Naði život.
Samo sam pitala kako izgleda.


prev.
next.