Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:30:01
nekako je umetan...
:30:04
ali je u redu.
:30:06
Da li je i dalje
u vašoj kuæi?

:30:11
Ne. Otišao je.
:30:14
- Pa, odakle je?
- Ne znam.

:30:18
Ranije je živeo u New York-u
i Philadelphia-i.

:30:23
Mislim da je on od onih
koji vole da putuju okolo.

:30:26
Mora da je lepo.
:30:27
Znaèi, kakav je?
Da li je kao John?

:30:29
Ne. Mislim da se John-u
on više ne sviða.

:30:35
Kaže da misli da
je malo zastraneo.

:30:38
Da li je? Mislim, èudan.
:30:42
Ne, mislim, ako bih ga videla
na ulici, možda bih tako mislila.

:30:45
Posle razgovora sa njim,
mogu samo da kažem da je neuobièajen.

:30:51
A kako izgleda?
:30:53
Zašto?
:30:55
- Samo želim da znam kako izgleda.
- Da bi mogla da ga juriš?

:30:58
Isuse. Naði život.
Samo sam pitala kako izgleda.

:31:02
Osim toga...
:31:04
èak i ako odluèim da
ga jebem u mozak...

:31:08
šta se to tebe tièe?
:31:10
Zašto moraš to da kažeš?
:31:12
- Šta da kažem?
- Znaš ti šta.

:31:14
To kažeš samo da bi me iritirala.
:31:16
Ja to kažem zato što je deskriptivno.
:31:19
Ne lièi mi na nekoga
ko ulazi u takve stvari.

:31:23
Ann, uvek si me podcenjivala.
:31:26
Pitam se zašto.
:31:30
Mislim da se plašiš da
nas ostaviš u istoj sobi zajedno.

:31:32
Mislim da se plašiš da bi
mi bio neporecivo privlaèan.

:31:35
Stvarno, mislim da nije tvoj tip.
:31:42
Moj tip? Kako bi ti mogla da znaš ko je moj tip?
:31:45
Imam poprilièno dobru ideju.
:31:49
Ann, ti nemaš pojma.
:31:52
Vidi, uopšte ne znam
zašto dikutujemo o ovome.

:31:55
Mislim, uzeæu telefon
i pozvaæu ga sama.

:31:59
On nema telefon.

prev.
next.