Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:31:02
Osim toga...
:31:04
èak i ako odluèim da
ga jebem u mozak...

:31:08
šta se to tebe tièe?
:31:10
Zašto moraš to da kažeš?
:31:12
- Šta da kažem?
- Znaš ti šta.

:31:14
To kažeš samo da bi me iritirala.
:31:16
Ja to kažem zato što je deskriptivno.
:31:19
Ne lièi mi na nekoga
ko ulazi u takve stvari.

:31:23
Ann, uvek si me podcenjivala.
:31:26
Pitam se zašto.
:31:30
Mislim da se plašiš da
nas ostaviš u istoj sobi zajedno.

:31:32
Mislim da se plašiš da bi
mi bio neporecivo privlaèan.

:31:35
Stvarno, mislim da nije tvoj tip.
:31:42
Moj tip? Kako bi ti mogla da znaš ko je moj tip?
:31:45
Imam poprilièno dobru ideju.
:31:49
Ann, ti nemaš pojma.
:31:52
Vidi, uopšte ne znam
zašto dikutujemo o ovome.

:31:55
Mislim, uzeæu telefon
i pozvaæu ga sama.

:31:59
On nema telefon.
:32:02
Pa, pozvaæu ga kad ga nabavi.
:32:06
Neæe ga nabaviti.
:32:08
Šta to prièaš?
:32:10
On ne voli da prièa telefonom.
:32:12
Neæe nabaviti telefon.
:32:14
Oh, molim te.
:32:17
Dobro, daj mi Zen-gospodarevu adresu.
Smisliæu razlog da svratim.

:32:23
Molim te. Pusti me prvo da poprièam sa njim.
:32:26
Zašto? Samo mi daj adresu!
Ti èak ne moraš ni biti umešana.

:32:41
Mislim da nije ispravno da ti jednostavno
dam adresu da bi ti mogla da odeš tamo i--

:32:46
- I šta?
- Da uradiš šta god hoæeš da uradiš.

:32:51
- Slušaj samo kako prièaš.
- Ja prièam u redu.

:32:54
Hvala ti. Ja sam to još uvek pušila.
:32:59
Šta si izgubila?

prev.
next.