Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:33:01
Moju prokletu bisernu minðušu.
:33:06
Koštala me je jebeno skupo.
:33:08
Mora da sam je ostavila negde.
:33:12
Šta si uzela mami za roðendan?
:33:16
Ne znam.
Daæu joj èestitku ili nešto tako.

:33:18
Èestitku za 50-ti roðendan?
:33:21
- Da. Šta tome fali?
- Ta žena ti je podarila život.

:33:24
Mislim da bi ti mogla
da joj daš nešto--

:33:26
Hoæeš li prestati. Isuse.
:33:28
- Mislila sam da æeš možda jednom--
- U redu je, Ann.

:33:32
Jel' može ovako:
:33:35
Ti joj uzmeš nešto lepo...
:33:38
a ja æu platiti polovinu, u redu?
:33:40
Dobro.
:33:44
A sada me izvini,
moram na posao.

:33:54
Koja je najneuobièajena lokacija...
:33:57
na kojoj si masturbirala?
:34:01
Pa...
:34:06
Jednom sam letela...
:34:07
iz Los Angeles-a u New York.
:34:14
I ja sam--
To je bio pretrpan let.

:34:17
Ja sam sedela u srednjem redu.
:34:21
Nisam dobila sedište
do prozora ni do prolaza.

:34:23
Bilo je veoma smešno.
:34:25
Bilo mi je dosadno.
Moji èasopisi su bili dosadni.

:34:29
Mislim da sam imala
neki ženski èasopis.

:34:32
Znate, oni su dodirivali neka
pitanja o seksu i slièno.

:34:35
Mislila sam u sebi:
:34:37
"Bože, to je ono što mi treba.
Treba mi malo...

:34:40
nešto što æe da mi skrene
misli sa ovog putovanja."

:34:43
Tako da sam zamišljala.
:34:47
I onda sam--
:34:49
Onda sam to uradila u
avionu izmeðu te dve osobe.

:34:53
I niko nije znao.
:34:59
Kako ste uspeli da ne odate
šta vam se stvarno dešavalo...


prev.
next.