Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:34:01
Pa...
:34:06
Jednom sam letela...
:34:07
iz Los Angeles-a u New York.
:34:14
I ja sam--
To je bio pretrpan let.

:34:17
Ja sam sedela u srednjem redu.
:34:21
Nisam dobila sedište
do prozora ni do prolaza.

:34:23
Bilo je veoma smešno.
:34:25
Bilo mi je dosadno.
Moji èasopisi su bili dosadni.

:34:29
Mislim da sam imala
neki ženski èasopis.

:34:32
Znate, oni su dodirivali neka
pitanja o seksu i slièno.

:34:35
Mislila sam u sebi:
:34:37
"Bože, to je ono što mi treba.
Treba mi malo...

:34:40
nešto što æe da mi skrene
misli sa ovog putovanja."

:34:43
Tako da sam zamišljala.
:34:47
I onda sam--
:34:49
Onda sam to uradila u
avionu izmeðu te dve osobe.

:34:53
I niko nije znao.
:34:59
Kako ste uspeli da ne odate
šta vam se stvarno dešavalo...

:35:04
tim ljudima u okolini?
:35:07
Pa, znate--
:35:10
Imam zaista jake mišiæe.
:35:13
Otvoreno je.
:35:17
Zdravo, Ann.
:35:19
- Nadam se da ti ne smetam.
- Ne.

:35:21
Telefonirala bih ti.
:35:23
- Da li si zauzet?
- Ne. Mogu da završim kasnije.

:35:26
Htela sam da svratim i da vidim
kako izgleda stan sa nameštajem.

:35:30
Da. Bojim se da
nema baš mnogo da se vidi.

:35:34
Radio sam na neèemu.
:35:39
- Koristila bi ti polica za knjige.
- Da? Misliš?

:35:44
Neznam.
Sve su to knjige iz biblioteke.

:35:51
A, šta je ovo?
:35:53
To su video kasete.
:35:55
To vidim.
:35:57
Èega?
:35:59
To je lièni projekat
na kome radim.


prev.
next.