Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:38:02
Sve èega mogu da se setim.
:38:04
Tvoj ledeni--
:38:10
Ti im samo postavljaš pitanja?
:38:13
Da.
:38:17
I one odgovaraju?
:38:19
Da.
:38:22
Uglavnom. Ponekad rade stvari.
:38:24
Tebi?
:38:26
Ne. Za kameru.
:38:31
- Graham, ovo je tako--
- Izvini što je do ovoga došlo.

:38:35
Ne, ja se izvinjavam.
:38:37
Ja se izvinjavam što je do ovoga došlo.
:38:40
Trebalo bi da krenem.
:38:41
Evo, ja æu uzeti--
:38:44
- Zdravo.
- U redu.

:38:57
On ne želi da ti doðes kod njega.
:38:59
Kako to misliš?
Da li si mu rekla za mene?

:39:02
- Ne, nisam.
- Zašto nisi?

:39:05
- Vidi, Cynthia. Nisam imala vremena.
- Pa, zašto?

:39:09
John je u pravu.
On je veoma èudan.

:39:11
- Ne bi želela da doðes u vezu sa njim.
- Whoa!

:39:14
Šta se desilo tamo?
Da li je pokušao da ti se udvara?

:39:17
- Pa onda, koja je prièa?
Odakle ti odjednom to sranje da je on èudan?

:39:21
- Da li davi kuèiæe?
- Nije uopšte tako, uredu?

:39:24
- Pa, šta je onda? Da li je opasan?
- Ne, nije fizièki.

:39:29
Pa kako onda?
:39:32
Ne želim da prièam o tome.
:39:34
- Zašto si me onda zvala?
- Ne znam.

:39:47
- Halo?
- Cynthia ovde John.

:39:49
Ne danas. Imam druge planove.
:39:55
Pa kad onda?
:39:57
Kako bi bilo da me
pozoveš na veèeru?


prev.
next.