Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:39:02
- Ne, nisam.
- Zašto nisi?

:39:05
- Vidi, Cynthia. Nisam imala vremena.
- Pa, zašto?

:39:09
John je u pravu.
On je veoma èudan.

:39:11
- Ne bi želela da doðes u vezu sa njim.
- Whoa!

:39:14
Šta se desilo tamo?
Da li je pokušao da ti se udvara?

:39:17
- Pa onda, koja je prièa?
Odakle ti odjednom to sranje da je on èudan?

:39:21
- Da li davi kuèiæe?
- Nije uopšte tako, uredu?

:39:24
- Pa, šta je onda? Da li je opasan?
- Ne, nije fizièki.

:39:29
Pa kako onda?
:39:32
Ne želim da prièam o tome.
:39:34
- Zašto si me onda zvala?
- Ne znam.

:39:47
- Halo?
- Cynthia ovde John.

:39:49
Ne danas. Imam druge planove.
:39:55
Pa kad onda?
:39:57
Kako bi bilo da me
pozoveš na veèeru?

:40:00
- Znaš šta ja mislim.
- Da, znam šta ti misliš.

:40:12
Otvoreno je.
:40:19
Zdravo.
:40:23
Ja-- Mogu li vam pomoæi?
:40:25
Ja sam Cynthia Bishop.
:40:28
Izvinite. Da li vas poznajem?
:40:30
Ja sam Ann Millaney-ina sestra.
:40:32
Ekstravagandna osoba.
:40:35
Bila je u dobrom raspoloženju kad je to rekla.
Obièno kaže da sam buèna.

:40:38
Da, nazvala te je i tako.
:40:43
Pa, šta radiš ovde?
:40:46
- Da li želiš da odem?
- Ne.

:40:47
Samo sam se pitao šta radiš ovde.
:40:49
Pa, kao što sam rekla,
Ann je moja sestra. Sestre prièaju.

:40:54
Ostalo možeš da zamisliš.
:40:58
Ne, mislim da je bolje da ne
karakterišem taj razgovor...


prev.
next.