Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:40:00
- Znaš šta ja mislim.
- Da, znam šta ti misliš.

:40:12
Otvoreno je.
:40:19
Zdravo.
:40:23
Ja-- Mogu li vam pomoæi?
:40:25
Ja sam Cynthia Bishop.
:40:28
Izvinite. Da li vas poznajem?
:40:30
Ja sam Ann Millaney-ina sestra.
:40:32
Ekstravagandna osoba.
:40:35
Bila je u dobrom raspoloženju kad je to rekla.
Obièno kaže da sam buèna.

:40:38
Da, nazvala te je i tako.
:40:43
Pa, šta radiš ovde?
:40:46
- Da li želiš da odem?
- Ne.

:40:47
Samo sam se pitao šta radiš ovde.
:40:49
Pa, kao što sam rekla,
Ann je moja sestra. Sestre prièaju.

:40:54
Ostalo možeš da zamisliš.
:40:58
Ne, mislim da je bolje da ne
karakterišem taj razgovor...

:41:03
koji nisam èuo.
:41:08
Uopšte nemam predstavu šta ste ti ili Ann
prièale o meni ili o èemu drugom.

:41:16
- Da li želiš malo ledenog èaja?
- Može.

:41:19
Nemam više limuna.
:41:22
Poslednji put kada sam video Ann,
otišla je veoma zbunjena, rekao bih.

:41:28
- I uznemirena.
- I dalje je.

:41:33
Znaèi, ti si ovde da bi se ja oseæao loše
zato što sam uèinio da se ona oseæa loše?

:41:40
Ne.
:41:45
Nije ti rekla zbog
èega je uznemirena?

:41:47
Ne.
:41:55
Hvala.

prev.
next.