Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:41:03
koji nisam èuo.
:41:08
Uopšte nemam predstavu šta ste ti ili Ann
prièale o meni ili o èemu drugom.

:41:16
- Da li želiš malo ledenog èaja?
- Može.

:41:19
Nemam više limuna.
:41:22
Poslednji put kada sam video Ann,
otišla je veoma zbunjena, rekao bih.

:41:28
- I uznemirena.
- I dalje je.

:41:33
Znaèi, ti si ovde da bi se ja oseæao loše
zato što sam uèinio da se ona oseæa loše?

:41:40
Ne.
:41:45
Nije ti rekla zbog
èega je uznemirena?

:41:47
Ne.
:41:55
Hvala.
:42:02
Znaèi, ja nerazumem...
:42:04
zbog èega si došla ovde.
:42:07
Nemogu da zamislim da je Ann
napravila laskav portret mene.

:42:12
Da, pa, vidiš--
:42:13
Ja u stvari ne slušam Ann
kada su u pitanju muškarci.

:42:16
Mislim, pogledaj John-a, zaboga.
:42:20
Ali ti si išao sa njim u školu.
:42:23
Verovatno ste prijatelji i slièno.
:42:30
Ne. Mislim da je John lažov.
:42:35
Mislim da si u pravu.
:42:39
Pa hajde. Prešla sam ceo put dovde
da saznam zašto je Ann tako sablasna.

:42:45
Reci mi šta se desilo.
:42:48
"Sablasna"?
:42:51
Kasete su ono zašto
je Ann sablasna.


prev.
next.