Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:42:02
Znaèi, ja nerazumem...
:42:04
zbog èega si došla ovde.
:42:07
Nemogu da zamislim da je Ann
napravila laskav portret mene.

:42:12
Da, pa, vidiš--
:42:13
Ja u stvari ne slušam Ann
kada su u pitanju muškarci.

:42:16
Mislim, pogledaj John-a, zaboga.
:42:20
Ali ti si išao sa njim u školu.
:42:23
Verovatno ste prijatelji i slièno.
:42:30
Ne. Mislim da je John lažov.
:42:35
Mislim da si u pravu.
:42:39
Pa hajde. Prešla sam ceo put dovde
da saznam zašto je Ann tako sablasna.

:42:45
Reci mi šta se desilo.
:42:48
"Sablasna"?
:42:51
Kasete su ono zašto
je Ann sablasna.

:43:12
Mislim da shvatam.
:43:14
Stvarno?
Šta shvataš?

:43:17
Ako je Ann odlepila zbog ovog,
mora da su nešto seksualno.

:43:21
Da li si ti na ovim kasetama
sa ovim devojkama?

:43:24
Ne, nije baš tako.
:43:26
Pa, ili jesi ili nisi.
Šta je od ta dva?

:43:29
Što mi ne dozvoljavaš da snimim tebe?
:43:33
- Radeæi šta?
- Prièati.

:43:35
O èemu?
:43:36
O seksu.
Tvoju seksualnu prièu.

:43:40
Seksualni prioriteti.
:43:45
Što misliš da bi ja prièala o tome?
:43:47
Ništa.
:43:53
I ti samo želiš da me pitaš neka pitanja?
:43:58
- To je sve.
- To je sve.


prev.
next.