Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:53:00
Pa, da.
:53:04
Nemoj da mi kažeš.
:53:08
Nisi valjda!
:53:11
- Jesam.
- Nisi!

:53:14
O, moj bože! Cynthia!
:53:19
Ti si u nevolji.
:53:22
Poslušaj se. Zvuèiš kao mama.
:53:25
O èemu prièaš?
:53:28
Bože, Cynthia!
:53:30
Ja èak to ne bih mogla
ispred John-a.

:53:33
Ti ne bi to mogla da uradiš, taèka.
:53:34
Znaš na šta mislim.
Èak ga i ne znaš.

:53:37
- Oseæam kao da ga znam.
- Ne znaš!

:53:39
Ne možeš mu verovati. On je perverzan!
:53:41
Ne shvatam
što te to toliko uzbuðuje.

:53:44
Nisi uradila. Jesam.
Ako ne uzbuðuje mene, što uzbuðuje tebe?

:53:49
- Ne želim da prièam o tome.
- Dobro, onda nemoj!

:54:12
Jel' si ti plaæeni ubica?
:54:15
Izvini?
:54:17
Ti si samo poslovni deèko...
:54:19
poslat od trgovca
da sakupi raèun.

:54:28
To je moj Brando.
Prilièno je dobar, zar ne?

:54:30
- Marlon Brando?
- Super je. Izvinite.

:54:35
Da. Pomislio sam
da treba da se malo razdvojimo.

:54:37
Možda bi trebalo da budeš tamo duže vreme.
:54:41
Pa što nisi uzela
telefonsku sekretaricu?

:54:44
- Ima telefon ovde.
- Zauzet je.

:54:48
Zašto nisi uporna?
:54:56
Pa, evo ga.
:54:58
- Šta je to?
- To je haljina.


prev.
next.