Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:54:12
Jel' si ti plaæeni ubica?
:54:15
Izvini?
:54:17
Ti si samo poslovni deèko...
:54:19
poslat od trgovca
da sakupi raèun.

:54:28
To je moj Brando.
Prilièno je dobar, zar ne?

:54:30
- Marlon Brando?
- Super je. Izvinite.

:54:35
Da. Pomislio sam
da treba da se malo razdvojimo.

:54:37
Možda bi trebalo da budeš tamo duže vreme.
:54:41
Pa što nisi uzela
telefonsku sekretaricu?

:54:44
- Ima telefon ovde.
- Zauzet je.

:54:48
Zašto nisi uporna?
:54:56
Pa, evo ga.
:54:58
- Šta je to?
- To je haljina.

:55:00
Izgleda kao stoljnjak.
:55:02
Nije taèno.
:55:04
Zašto bi ona želela haljinu?
Ima pege i proširene vene.

:55:08
Pa, Gospodjo Stvar,
i ti æeš jednog dana.

:55:10
Kada budem,
neæu nositi haljinu.

:55:15
- Bože, Cynthia--
- Saèekaj.

:55:30
- Bayou.
- Cynthia. John ovde.

:55:32
Baš kad treba. Tvoja žena je ovde.
:55:34
- Hoæeš da poprièaš sa njom?
- Što je ona tamo?

:55:36
Došla je da mi pokaže poklon koji ona
i ja kupujemo za našu majku.

:55:40
O, super.
:55:42
- Pa, kad mogu da te vidim?
- Ne znam.

:55:46
Nisam sigurna da mogu da dupliram
napregnutost koju sam imala drugi dan.

:55:49
Ne bi bilo loše da pokušamo.
:55:52
Ne mislim da bi se moja sestra složila.
:55:54
Želiš li da prestanem da zovem?
:55:57
Vidi, nazvaæu te ja ,u redu?

prev.
next.