Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

:55:00
Izgleda kao stoljnjak.
:55:02
Nije taèno.
:55:04
Zašto bi ona želela haljinu?
Ima pege i proširene vene.

:55:08
Pa, Gospodjo Stvar,
i ti æeš jednog dana.

:55:10
Kada budem,
neæu nositi haljinu.

:55:15
- Bože, Cynthia--
- Saèekaj.

:55:30
- Bayou.
- Cynthia. John ovde.

:55:32
Baš kad treba. Tvoja žena je ovde.
:55:34
- Hoæeš da poprièaš sa njom?
- Što je ona tamo?

:55:36
Došla je da mi pokaže poklon koji ona
i ja kupujemo za našu majku.

:55:40
O, super.
:55:42
- Pa, kad mogu da te vidim?
- Ne znam.

:55:46
Nisam sigurna da mogu da dupliram
napregnutost koju sam imala drugi dan.

:55:49
Ne bi bilo loše da pokušamo.
:55:52
Ne mislim da bi se moja sestra složila.
:55:54
Želiš li da prestanem da zovem?
:55:57
Vidi, nazvaæu te ja ,u redu?
:56:00
Razumem.
:56:04
Æao. Ovo je previše.
:56:06
Nosim crveno. Ti nosiš crveno.
To je baš sluèajnost.

:56:09
- Vidi, ja sam udata.
- Stvarno?

:56:12
Jer si jako udata?
:56:14
- Udata dovoljno.
- Oh.

:56:17
Vidim. Pa, to nas neæe spreèiti.
:56:19
Ja sam samo ovde da vidim moju sestru u redu?
:56:21
O, stvarno? Ko je tvoja sestra?
:56:24
Jer ona udata?
:56:27
Pa koji je moj deo za haljinu?
:56:29
32,50.
:56:31
- Baš je lepa haljina.
- Hvala.

:56:33
- I ja sam isto pomislila.
- Izgleda kao stoljnjak.

:56:35
Zadrži kusur. I, Ann--
:56:37
Ne brini za haljinu.
Sigurna sam da æe joj se svideti.

:56:42
Da. Mislim--
Moraš da ideš?

:56:44
Æao.
:56:45
Videæemo se kasnije.
Nazvaæu te.

:56:49
Æao.

prev.
next.