Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

1:00:03
Samo nemoj da nagaðaš i daješ zakljuèke.
1:00:07
- Uvek advokat.
- Tako je do ðavola!

1:00:09
Možeš li da zamisliš? Pa, Vaše Visoèanstvo,
ja sam uveren da je èovek kriv.

1:00:13
- Ne mogu da ga stavim na mesto radnje--
- U redu.

1:00:17
- Imam taj jak oseæaj.
-Bio si jasan.

1:00:20
U redu.
1:00:26
Izvini.
1:00:32
Samo sam pod velikim pritiskom
sa ovim Kirkland stvarima.

1:00:37
To je moj prvi veliki sluèaj
kao mlaði partner.

1:00:43
Radim ceo dan, i doðem kuæi...
1:00:46
i jedva èekam da te vidim.
1:00:53
To boli...
1:00:54
da me optužuješ samo tako.
1:00:58
Izvini.
1:01:01
Šta? Hajde.
1:01:06
Imam svo vreme u rukama...
1:01:09
i samo sedim i smišljam
ove komplikovane scenarije.

1:01:17
Oni ne žele da trošim svoje vreme
tako da ja želim da verujem u njih.

1:01:24
Da li terapija pomaže nešto?
1:01:26
O, John, ne znam.
1:01:29
Samo se oseæam glupo sedeæi tamo
i prièajuæi o svojim malim problemima...

1:01:32
kada znam
da ta jadna deca gladuju.

1:01:36
Pa...
1:01:41
prekidajuæi terapiju neæeš...
1:01:44
nahraniti gladnu decu u Ethiopia-ji.
1:01:48
Znam.
1:01:55
Nikad nisi rekao
reè "jebati".


prev.
next.