Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

1:04:03
Da li si potpisala bilo kakav ugovor?
1:04:05
Jer imao ugovor sa tobom
govoreæi da...

1:04:08
neæe emitovati te stvari?
1:04:10
Ne, gospodine.
1:04:12
Da li shvataš da
nemaš pravo traženje zakona.

1:04:17
Nije smešno.
1:04:19
Nije smešno, Cynthia.
1:04:21
Te kasete mogu se
pojaviti bilo gde.

1:04:24
Neæe. Ja mu verujem.
1:04:28
Ti mu veruješ. To je smešno.
1:04:30
Da, verujem mu.
1:04:32
Mnogo više nego
što tebi verujem.

1:04:37
- Kako to misliš?
- Tako kako sam rekla.

1:04:40
Pre bih njemu verovala
nego tebi.

1:04:45
Bože, to boli
što si mi sad rekla.

1:04:47
Hajde! Ti jebeš
sestru svoje žene.

1:04:49
Ti si lažov,
ali bar znam da si lažov.

1:04:52
Znam.
Drugi niži oblik ljudskog biæa...

1:04:55
i prvi.
1:04:57
- O èemu to prièaš?
- Ništa.

1:04:58
Po definiciji,
i ti lažeš Ann isto.

1:05:01
Da, tako je, ali...
1:05:03
Ja ne uzimam zavet ispred boga
i da svi budu verni Ann-i.

1:05:14
Èekaj, oæemo li to uraditi ili ne?
1:05:18
U stvari, ne.
1:05:21
Promenila sam mišljenje.
Nisam trebala da zovem.

1:05:24
Ovde sam sad.
1:05:27
Moram da uradim nešto.
1:05:29
"Da li bi želela da mi
pomogneš da se ispravim"

1:05:34
Isuse! Jer postoji jedna stolica
ovde koja je normalna?

1:05:39
Zašto ne sedneš negde drugde?
1:05:43
Hajde.
1:05:46
Treba da budeš sreæan. Stigli smo
tako daleko, a da Ann nije saznala.

1:05:49
Olakšavam ti.
Samo odšetaj odavde.

1:05:53
- Da li te je on naveo na ovo?
- Ko?

1:05:55
- Graham.
- Ne, nije me on uputio na ovo.

1:05:58
Ne treba da mi ljudi govore šta da radim.
Razmišljala sam, to je sve.


prev.
next.