Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

1:03:02
I nije imao seksualne odnose
sa nijednom od njih? Samo prièaju?

1:03:05
Samo sede i prièaju.
1:03:11
Skoro bih mogao da ga razumem
da bar ima odnosa sa njima. Skoro.

1:03:16
Zašto ne kupi neki èasopis...
1:03:19
ili porno filmove ili slièno?
1:03:21
To ne ide.
1:03:22
Mora da zna ljude.
Mora da deluje na njih.

1:03:25
"Deluje"?
1:03:28
Šta god da to znaèi.
1:03:31
Da li si morala da masturbiraš
ispred njega?

1:03:34
Oseæala sam tako. Doðavola! Ti i Ann
pravite toliku frku u vezi sa tim.

1:03:38
- Rekla si Ann?
- Da, ona je moja sestra.

1:03:41
- Voleo bih da nisi to uradila.
- Što ne?

1:03:43
To je samo nešto što bih
više voleo da ne zna.

1:03:47
Ona je odrasla.
Može da se nosi sa time.

1:03:52
- Ann je samo mnogo--
- Prekini!

1:03:56
- To nije bila pametna stvar uraditi.
- Oh, bože!

1:04:03
Da li si potpisala bilo kakav ugovor?
1:04:05
Jer imao ugovor sa tobom
govoreæi da...

1:04:08
neæe emitovati te stvari?
1:04:10
Ne, gospodine.
1:04:12
Da li shvataš da
nemaš pravo traženje zakona.

1:04:17
Nije smešno.
1:04:19
Nije smešno, Cynthia.
1:04:21
Te kasete mogu se
pojaviti bilo gde.

1:04:24
Neæe. Ja mu verujem.
1:04:28
Ti mu veruješ. To je smešno.
1:04:30
Da, verujem mu.
1:04:32
Mnogo više nego
što tebi verujem.

1:04:37
- Kako to misliš?
- Tako kako sam rekla.

1:04:40
Pre bih njemu verovala
nego tebi.

1:04:45
Bože, to boli
što si mi sad rekla.

1:04:47
Hajde! Ti jebeš
sestru svoje žene.

1:04:49
Ti si lažov,
ali bar znam da si lažov.

1:04:52
Znam.
Drugi niži oblik ljudskog biæa...

1:04:55
i prvi.
1:04:57
- O èemu to prièaš?
- Ništa.

1:04:58
Po definiciji,
i ti lažeš Ann isto.


prev.
next.