Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

1:19:00
Mislila sam o tome.
1:19:03
- Da li si uradila nekad to?
- Ne.

1:19:08
Što ne?
1:19:11
Zato što Cynthia tako misli.
1:19:14
Mrzim kad imam oseæaj da je ona imala.
1:19:19
Smeta mi kad mislim na muškarce...
1:19:21
zato što znam
da je to naèin na koji ona misli.

1:19:28
Na koje ostale ljude si mislila?
1:19:35
Mislila sam na tebe.
1:19:39
Jel' si ti mislio na mene?
1:19:41
Da.
1:19:48
Šta si mislio?
1:19:52
Mislio sam kako bi izgledala imajuæi orgazm.
1:20:04
Želela bih da znam kako izgledam imajuæi orgazam.
1:20:13
Možeš li to da uradiš--
1:20:14
Da daš ženi orgazam?
1:20:21
Da.
1:20:23
Možeš li da uradiš to za mene?
1:20:32
Što ne?
1:20:34
Zato što ne mogu.
1:20:36
Ne možeš ili ne želiš?
1:20:37
Ne mogu zato što ne želim.
1:20:49
Rekao si da nisi uvek nesposoban.
1:20:52
Ne. Da, to je taèno.
1:20:55
Znaèi imao si seks?
1:20:57
Da.

prev.
next.