Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

1:20:04
Želela bih da znam kako izgledam imajuæi orgazam.
1:20:13
Možeš li to da uradiš--
1:20:14
Da daš ženi orgazam?
1:20:21
Da.
1:20:23
Možeš li da uradiš to za mene?
1:20:32
Što ne?
1:20:34
Zato što ne mogu.
1:20:36
Ne možeš ili ne želiš?
1:20:37
Ne mogu zato što ne želim.
1:20:49
Rekao si da nisi uvek nesposoban.
1:20:52
Ne. Da, to je taèno.
1:20:55
Znaèi imao si seks?
1:20:57
Da.
1:21:01
Pa, šta se desilo?
1:21:03
Jel' toliko bilo loše da te ugasilo, ili--
1:21:09
- Ne, nije to bio problem.
- Šta je bio tvoj problem?

1:21:13
Ja sam bio problem.
Bio sam--

1:21:18
Bio sam patološki lažov.
1:21:21
Ili jesam, rekao bih.
1:21:24
Laganje je--
1:21:29
Laganje je kao alkoholizam.
U nastavcima se obnavljaš, znaš.

1:21:34
Pa, to je to?
1:21:37
Lagao si?
1:21:41
To je bio deo svega.
1:21:43
Šta se još desilo?
1:21:47
Pa, u to vreme--
1:21:55
Izražavao sam svoja oseæanja
doslovno...


prev.
next.