Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

1:28:01
I deo toga zbog tebe.
1:28:09
Imao si uticaja na moj život.
1:28:17
To nije trebalo da se desi.
1:28:23
Proveo sam 9 godina
gradeæi svoj život...

1:28:27
da se ovo ne bi desilo.

prev.
next.