Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

1:32:25
Znaš, nikada ti to nisam rekao
zato što sam znao da æe te to slomiti.

1:32:32
Ali sada--
1:32:35
Jebao sam Elizabeth
pre nego što ste raskinuli--

1:32:40
èak i pre nego što ste imali problem.
1:32:44
Ona nije svetac.
Ona je dobra u krevetu.

1:32:49
Zna da èuva tajnu.
1:32:54
To je otprilike sve što
mogu da kažem o njoj.

1:33:54
- Moram da telefoniram.
- Da, samo napred.

1:33:59
- Kancelarija Brian-a Kirkland-a.
- John Millaney za Brian-a Kirkland-a.


prev.
next.