Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

1:33:54
- Moram da telefoniram.
- Da, samo napred.

1:33:59
- Kancelarija Brian-a Kirkland-a.
- John Millaney za Brian-a Kirkland-a.

1:34:02
- Samo momenat, molim.
- U redu.

1:34:04
U svakom sluèaju, kao što sam uvek govorio...
1:34:07
posao je kritièan.
1:34:09
Mogu biti zadovoljan bez braka,
ali ako mi oduzmete posao...

1:34:13
to je nešto drugo.
1:34:15
I, ako Ann ne može da podnese to...
1:34:21
to je njen problem.
1:34:24
Gospodine Millaney. Gospodin DeForest bi
želeo da doðete u njegovu kancelariju.

1:34:27
Samo trenutak.
Imam klijenta.

1:34:29
Rekao je odmah.
1:34:31
U redu. Isuse.
1:34:34
- Gospodine Millaney.
- Da.

1:34:35
Gospodin Kirkland me je zamolio
da vas obavestim...

1:34:37
da je našao legalnog
zastupnika negde drugde...

1:34:40
i da ako imate poruku za njega,
možete da ostavite kod mene.

1:34:43
Hvala.
1:34:47
- Nemam poruku.
- U redu, gospodine Millaney.

1:34:49
Hvala.
1:34:52
Budala. Pa.
1:34:55
Nadam se da zna šta radi.
1:34:57
- Gospodine Millaney.
- Da.

1:34:59
Gospodin DeForest vas èeka.

prev.
next.