Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

1:34:02
- Samo momenat, molim.
- U redu.

1:34:04
U svakom sluèaju, kao što sam uvek govorio...
1:34:07
posao je kritièan.
1:34:09
Mogu biti zadovoljan bez braka,
ali ako mi oduzmete posao...

1:34:13
to je nešto drugo.
1:34:15
I, ako Ann ne može da podnese to...
1:34:21
to je njen problem.
1:34:24
Gospodine Millaney. Gospodin DeForest bi
želeo da doðete u njegovu kancelariju.

1:34:27
Samo trenutak.
Imam klijenta.

1:34:29
Rekao je odmah.
1:34:31
U redu. Isuse.
1:34:34
- Gospodine Millaney.
- Da.

1:34:35
Gospodin Kirkland me je zamolio
da vas obavestim...

1:34:37
da je našao legalnog
zastupnika negde drugde...

1:34:40
i da ako imate poruku za njega,
možete da ostavite kod mene.

1:34:43
Hvala.
1:34:47
- Nemam poruku.
- U redu, gospodine Millaney.

1:34:49
Hvala.
1:34:52
Budala. Pa.
1:34:55
Nadam se da zna šta radi.
1:34:57
- Gospodine Millaney.
- Da.

1:34:59
Gospodin DeForest vas èeka.
1:35:00
U redu. Recite mu
da æu doæi za minut.

1:35:03
Isuse. Star èovek...
1:35:05
misli da se svet okreæe
oko partije golfa.

1:35:08
Zašto se ne bi našli
u sudu.

1:35:11
- Bolje da poprièam sa DeForest-om.
- Naravno.

1:35:23
Jebi ga.
1:35:44
O, ne, samo jedno je dosta.
Hvala.

1:35:49
Ovo je moj omiljeni deo.
1:35:57
Razmišljao sam da prvo dete
nazovemo Rusty.


prev.
next.