Sex, Lies, and Videotape
prev.
play.
mark.
next.

1:35:00
U redu. Recite mu
da æu doæi za minut.

1:35:03
Isuse. Star èovek...
1:35:05
misli da se svet okreæe
oko partije golfa.

1:35:08
Zašto se ne bi našli
u sudu.

1:35:11
- Bolje da poprièam sa DeForest-om.
- Naravno.

1:35:23
Jebi ga.
1:35:44
O, ne, samo jedno je dosta.
Hvala.

1:35:49
Ovo je moj omiljeni deo.
1:35:57
Razmišljao sam da prvo dete
nazovemo Rusty.

1:36:00
Šta misliš o tom imenu?
1:36:08
Trošim dosta novca ovde.
Trebalo bi bar da znam tvoje ime.

1:36:15
Donela sam ti ovo.
Znala sam da je tvoj roðendan.

1:36:20
- Hvala.
- Lepa biljka. Lièi na stoljnjak.

1:36:29
Vidi, ne mogu da ostanem.
Moram da idem.

1:36:34
Mogu li da te nazovem?
1:36:35
- Da li imaš moj telefon na poslu?
- Ne.

1:36:39
Imaš li olovku?
1:36:46
Ok, znaèi, ti nosiš plavo,
ja nosim plavo.

1:36:49
Da li je to nekakva
èudna sluèajnost?

1:36:51
Mislim da nije.
Mislim da je nešto više.

1:36:55
- Da li živiš ovde?
- Ne. Samo sam u prolazu.


prev.
next.