Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:00:42
Çöp.
:00:46
Bütün hafta düþünüp durduðum
þey çöp. Kendimi alamýyorum.

:00:51
Çöp hakkýnda ne gibi düþünceler?
:00:53
Ben... Ben bütün bu çöplere
ne olacak diye kaygýlýyým.

:01:00
Yani o kadar çöp var ki.
:01:03
Anlýyor musun? Sonunda bunlarý
koyabileceðimiz yer kalmayacak.

:01:08
En son... þu mavna kayaya oturduðunda
böyle hissetmeye baþladým.

:01:15
Biliyorsundur, adanýn etrafýndaydý
ve kimse sahip çýkmýyordu.

:01:19
- Bunu hatýrlýyor musun?
- Evet, hatýrlýyorum.

:01:24
Seni bu kaygýya iten ne olabilir
bir fikrin var mý?

:01:28
Evet. Evet.
:01:30
Anlarsýn, geçen gece John çöpü
dýþarý çýkarýyordu...

:01:34
ve sürekli konteynýrýn dýþýna
bir þeyler döküyordu..

:01:37
bu da bana...
:01:40
Çöp üreten çöp tenekesi gibi
bir þey hayal etmeye baþladým.

:01:46
durmuyordu, ha bire çöp üretiyordu.
Çöplerde sürekli taþýyordu.

:01:50
Anlarsýn, böyle bir þeyi durdurmak
için ne yapabilirsin?

:01:57
- Ann, burda hiç yönelim görüyor musun?
- Ne demek istiyorsun?


Önceki.
sonraki.