Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:07:03
Hayýr. Mm-mm.
:07:05
Tepkinden anladýðým kadarýyla
hiç masturbasyon yapmamýþsýn.

:07:14
Tamam... Bir defasýnda denedim.
:07:18
Çok aptalca göründü!
:07:23
Bilmiyorum! Salakça
bir þey gibi geldi, ve...

:07:28
Tanrým, sonra da ölmüþ dedemin beni
seyrediyor olduðundan endiþelendim, ve...

:07:29
Çok aptalca geliyor, özellikle
çöplere bile bir çözüm bulamayýnca.

:07:34


Önceki.
sonraki.