Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:00:01
Ýç çamaþýrý giymiyorsun.
:00:08
Görünüþümü beðeniyor musun?
:00:12
Evet.
:00:17
Sence güzel miyim?
:00:20
Evet.
:00:27
Ann'dan daha mý güzelim?
:00:30
Farklýsýn.
:00:37
John ve Ann artýk seks yapmýyorlar.
:00:45
O sana bunlarý mý anlatýyor?
:00:48
Bana anlatmasý gerekmiyor.
:01:03
Bugün ateþlisin.
:01:13
Evet.
:01:18
Þimdi gidebilirsin.
:01:20


Önceki.
sonraki.