Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:10:00
- Riskli olabilir.
- O zaman bir dedikodu baþlatayým?

:10:06
- Yo, hayýr, evimde yapmayý diyorum.
- Yakalanmaktan mý korkuyorsun?

:10:11
Evet!
:10:13
Korkmalýsýn.
:10:17
- Þu arkadaþýnla tanýþabilir miyim?
- Kimle, Graham mý?

:10:20
Söylemeliyim, yýllar önce çok
yakýndýk, ama ben...

:10:25
Bence þimdi çok farklýyýz.
:10:43
- Evet?
- Ann mý? Ah, benim adým Graham Dalton.

:10:48


Önceki.
sonraki.