Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:01:31
Seks...hakkýnda... sorular.
:01:37
Pekala, ne sordu, tam olarak?
:01:40
Pekala, anlatmak istemiyorum, tam olarak.
:01:45
Tamamen yabancý birinin cinsel hayatýný kaydetmesine
izin veriyorsun ama kendi kardeþine anlatmýyor musun?

:01:50
- Öyle görünüyor.
- Senden giysilerini çýkarmaný istedi mi?

:01:58
Giysilerimi çýkarmamý istedi mi?
Hayýr, istemedi.

:02:01
- Giysilerini çýkardýn mý?
- Evet.

:02:03
- Cynthia!
- Ne?

:02:06
- Bunu neden yaptýn?
- Çünkü yapmak istedim.

:02:08
- Peki neden yapmak istedin?
- Çünkü beni görmesini istedim.

:02:11
Sen delisin. Bunu bir uydudan
filan yayýnlýyor olabilir.

:02:15
- Bir kaç abaza adam seyrediyor olabilirdi.
- Ann! O bunu yapmaz.

:02:20
- Bundan emin olamazsýn.
- Tamam,artýk çok geç, deðil mi?

:02:26
- Sana dokundu mu?
- Hayýr.

:02:30
- Sen ona dokundun mu?
- Hayýr.

:02:38
Biri birisine dokundu mu?
:02:42
Ee, evet.
:02:46
Söyleme.
:02:49
Söyleme. Söyleme. Yapmadýn.
:02:53
- Yaptým.
- Yapmadýn.

:02:55
- Yaptým!
- Aman Tanrým. Cynthia!


Önceki.
sonraki.