Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:02:01
- Giysilerini çýkardýn mý?
- Evet.

:02:03
- Cynthia!
- Ne?

:02:06
- Bunu neden yaptýn?
- Çünkü yapmak istedim.

:02:08
- Peki neden yapmak istedin?
- Çünkü beni görmesini istedim.

:02:11
Sen delisin. Bunu bir uydudan
filan yayýnlýyor olabilir.

:02:15
- Bir kaç abaza adam seyrediyor olabilirdi.
- Ann! O bunu yapmaz.

:02:20
- Bundan emin olamazsýn.
- Tamam,artýk çok geç, deðil mi?

:02:26
- Sana dokundu mu?
- Hayýr.

:02:30
- Sen ona dokundun mu?
- Hayýr.

:02:38
Biri birisine dokundu mu?
:02:42
Ee, evet.
:02:46
Söyleme.
:02:49
Söyleme. Söyleme. Yapmadýn.
:02:53
- Yaptým.
- Yapmadýn.

:02:55
- Yaptým!
- Aman Tanrým. Cynthia!

:03:02
Baþýn dertte.
:03:04
Ne diyorsun. Týpký annem gibi konuþuyorsun.
Sen neden söz ediyorsun.

:03:10
Tanrým, Cynthia.
:03:12
- Ben bunu John'un önünde yapamam.
- Yapamazdýn, aybaþý.

:03:16
- Yani- onu tanýmýyorsun bile.
- Tanýyor gibiyim.

:03:20
Tanýmýyorsun.
Ona güvenemezsin. Onun ahlaký bozulmuþ.

:03:23
Bu seni neden bu kadar çýldýrtýyor anlamýyorum.
:03:26
Sen yapmadýn, ben yaptým; beni rahatsýz
etmiyorsa seni neden rahatsýz etsin?

:03:31
- Bu konuda konuþmak istemiyorum.
- Tamam o zaman konuþma.

:03:54
Sen... sen katil misin?
:03:57
- Afedersin?
- Sen bakkalýn hesaplarý toplamaya...


Önceki.
sonraki.