Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:03:02
Baþýn dertte.
:03:04
Ne diyorsun. Týpký annem gibi konuþuyorsun.
Sen neden söz ediyorsun.

:03:10
Tanrým, Cynthia.
:03:12
- Ben bunu John'un önünde yapamam.
- Yapamazdýn, aybaþý.

:03:16
- Yani- onu tanýmýyorsun bile.
- Tanýyor gibiyim.

:03:20
Tanýmýyorsun.
Ona güvenemezsin. Onun ahlaký bozulmuþ.

:03:23
Bu seni neden bu kadar çýldýrtýyor anlamýyorum.
:03:26
Sen yapmadýn, ben yaptým; beni rahatsýz
etmiyorsa seni neden rahatsýz etsin?

:03:31
- Bu konuda konuþmak istemiyorum.
- Tamam o zaman konuþma.

:03:54
Sen... sen katil misin?
:03:57
- Afedersin?
- Sen bakkalýn hesaplarý toplamaya...

:04:01
yolladýðý ayak iþcisisin sadece.
:04:09
Bu benim Brando'm. Bu bayaðý iyi,
deðil mi? Marlon Brando.

:04:13
Harika. Pardon.
:04:16
Tamam. Biraz ayrý zaman geçirmemiz lazým sanýrým.
Belki sen bir sürede orada kalmalýsýn.

:04:22
Selam. Neden bir telesekreter almýyorsun?
:04:26
- Burada bir telefon var.
- Meþgul.

:04:30
Pekala, neden denemeye devam etmiyorsun?
:04:34
Tamam.
:04:38
- Tamam, iþte burada.
- O nedir?

:04:41
- Bir yaz elbisesi.
- Masaörtüsüne benziyor.

:04:45
- Benzemiyor.
- Neden bir yaz elbisesi istesin ki?

:04:47
Omuzlarýnda lekeler,
bacaklarýnda da variz var.

:04:50
- Tamam, küçük haným, seni de görürüz.
- O hale gelince, yaz elbisesi giymem.

:04:55


Önceki.
sonraki.