Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:11:02
- Ah!Evet, elbette.
- Banyoyu kullanabilir miyim?

:11:04
Hadi içeri gir.
:11:12
- Nerede?
- Ah, geride solda. Üzgünüm.

:11:15
Çilek sever misin?
Size biraz getirdim.

:11:18
Teþekkürler. bu gerçekten çok tatlý.
:11:38
Merhaba. Ee, John Millaney,lütfen.
Karýsýyým.

:11:45
Pekala. Teþekkürler.
:11:52
Pekala.
:11:54
- Bu hýzlý oldu.
- Yanlýþ alarm.

:11:56
Buyur otur.
:12:02
Üzgünüm, bu evde sigara içilmesine
izin vermiyoruz.

:12:05
- Ama istersen kapýya çýkabiliriz.
- Ah, yo yo yo. Hayýr, hayýr. Ben...

:12:10
Bekleyebilirim. Ben...
:12:14
- Baþka bir þeyin var mý?
- Evet.

:12:18
Ah, içeri getirilecek mi? Hayýr.
Baþk þeyler de var ama ben...

:12:22
Bana lazým olan her þey burada.
:12:26
Hiç televizyona çýktýn mý?
:12:30
Televizyon mu? Yo, hayýr.
:12:33
Neden?
:12:36
Sadece merak ettim.
:12:41
Graham. Bu pek duyulmadýk bir isim.
:12:45
Evet. Evet... Galiba öyle.
:12:48
Annem tam bir Ýngiliz'dir.
:12:54
Ýngilizce olan her þey
onun aðzýný sulandýrýr.

:12:57
Ýþte o, anlarsýn ya, galiba
bu ismi bir filmde filan duydu.


Önceki.
sonraki.