Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:12:02
Üzgünüm, bu evde sigara içilmesine
izin vermiyoruz.

:12:05
- Ama istersen kapýya çýkabiliriz.
- Ah, yo yo yo. Hayýr, hayýr. Ben...

:12:10
Bekleyebilirim. Ben...
:12:14
- Baþka bir þeyin var mý?
- Evet.

:12:18
Ah, içeri getirilecek mi? Hayýr.
Baþk þeyler de var ama ben...

:12:22
Bana lazým olan her þey burada.
:12:26
Hiç televizyona çýktýn mý?
:12:30
Televizyon mu? Yo, hayýr.
:12:33
Neden?
:12:36
Sadece merak ettim.
:12:41
Graham. Bu pek duyulmadýk bir isim.
:12:45
Evet. Evet... Galiba öyle.
:12:48
Annem tam bir Ýngiliz'dir.
:12:54
Ýngilizce olan her þey
onun aðzýný sulandýrýr.

:12:57
Ýþte o, anlarsýn ya, galiba
bu ismi bir filmde filan duydu.

:13:00
Þimdilerde devlet televizyonuna mahkum.
:13:04
Evlilik nasýl, memnun musun?
:13:07
Her þey yolunda bana kalýrsa.
:13:10
Nesinden memnunsun, ben...
:13:13
- Eleþtiri anlamýnda sormuyorum. Merak ettim.
- Yo, yo, hayýr. Sorun deðil. Eh...

:13:21
Eee...Þu emniyet saðladýðý
lafýný bilirsin di mi?

:13:26
Pekala, bu doðru.
:13:29
Vee, bu ev bizim.
:13:33
Güzel bir ev. Ve...
:13:37
John küçük hissedar oldu ,
ve bu gerçekten hoþuma gitti.

:13:42
Yani iþte onun serbst meslekle
filan uðraþmýyor olmasýndan memnunum.

:13:47
Evet.
:13:53
Peki sen John'la görüþmeyeli ne kadar oldu?
:13:56
- Dokuz yýl.
- Dokuz yýl mý?

:13:58
Evet. Taþýnana kadar burada kalmayý
teklif ettiðinde þaþýrdým.


Önceki.
sonraki.