Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:05:12
- Bayou.
- Cynthia, ben John.

:05:14
- Karýnla konuþmak ister misin?
- Onun orada ne iþi var?

:05:18
Bana kaynanana aldýðýmýz
hediyeyi gösteriyor.

:05:22
Oh. Harika. Ee, seni ne zaman görebilirim?
:05:26
Bilmiyorum. Geçen günkü performansýmý
tekrar edebileceðimden emin deðilim.

:05:31
Denemekte sakýnca yok.
:05:34
Kýzkardeþimin katýlacaðýný sanmýyorum.
:05:36
Seni aramama mý istiyorsun?
:05:39
- Bak, ben seni ararým. Tamam mý?
- Roger.

:05:45
Bu çok fazla. Benim üstümdeki kýrmýzý.
Senin üstündeki kýrmýzý. Bu büyük bir tesadüf...

:05:51
- Bak, ben evliyim.
- Gerçekten mi?

:05:54
Çok mu evlisin?
:05:56
- Yeterince evliyim.
- Ah. Ah.

:05:59
- Anlýyorum. Pekala, bu bizi engellememeli...
- Buraya kýzkardeþimi görmeye geldim. Tamam mý?

:06:03
Oh, gerçekten mi?
Kýzkardeþim kim? Evli mi?

:06:09
Pekala, ee, bu elbisenin günahý ne kadar?
:06:11
- 32.50.
- Hoþ bir elbise.

:06:14
- Sagol. Bence de.
- Masaörtüsüne benziyor.

:06:17
Üstü kalsýn.Ve, Ann, elbise konusunda
endiþelenme. Eminim hoþuna gidecek.

:06:24
Evet. Bence o...
Ah, gitmen mi lazým? Tamam. Hoþca kal.

:06:27
Sonra görüþürüz. Ben ararým!
:06:31
Hoþca kal.
:06:56
John?
:06:58
Hý?

Önceki.
sonraki.