Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:06:03
Oh, gerçekten mi?
Kýzkardeþim kim? Evli mi?

:06:09
Pekala, ee, bu elbisenin günahý ne kadar?
:06:11
- 32.50.
- Hoþ bir elbise.

:06:14
- Sagol. Bence de.
- Masaörtüsüne benziyor.

:06:17
Üstü kalsýn.Ve, Ann, elbise konusunda
endiþelenme. Eminim hoþuna gidecek.

:06:24
Evet. Bence o...
Ah, gitmen mi lazým? Tamam. Hoþca kal.

:06:27
Sonra görüþürüz. Ben ararým!
:06:31
Hoþca kal.
:06:56
John?
:06:58
Hý?
:07:02
- John?
:07:06
Seni geçen Cuma 3.30'da aradým
ama orada olmadýðýný söylediler.

:07:12
Neredeydin hatýrlýyor musun?
:07:16
Cuma mý?
:07:19
Uf... Geçen Cuma mý?
:07:22
Ah, öðle yemeðini geç yedim.
:07:27
Peki kiminle yedin?
:07:33
Tek baþýna yedim.
:07:37
Hadi.
:07:47
- Kötü giden bir þey mi var?
- Bir iliþkin mi var?

:07:55
Yüce Ýsa!
:07:59
Bir gün öðlen yemeðini geç yedim diye
birini mi beceriyor oldum?


Önceki.
sonraki.