Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:07:02
- John?
:07:06
Seni geçen Cuma 3.30'da aradým
ama orada olmadýðýný söylediler.

:07:12
Neredeydin hatýrlýyor musun?
:07:16
Cuma mý?
:07:19
Uf... Geçen Cuma mý?
:07:22
Ah, öðle yemeðini geç yedim.
:07:27
Peki kiminle yedin?
:07:33
Tek baþýna yedim.
:07:37
Hadi.
:07:47
- Kötü giden bir þey mi var?
- Bir iliþkin mi var?

:07:55
Yüce Ýsa!
:07:59
Bir gün öðlen yemeðini geç yedim diye
birini mi beceriyor oldum?

:08:03
- Pekala, yapýyor musun?
- Hayýr, yapmýyorum.

:08:06
Tanrým, itham ediliyorum. Gör.
:08:13
Haklýysam, bilmek istiyorum.
:08:16
Yalan söylemeni istemiyorum. Üzülürüm,
ama yalan söylemen beni daha çok üzer.

:08:22
Pekala, anlatýlacak bir þey yok.
:08:27
Bana yalan söylersen
ne kadar üzülürüm anlatamam.

:08:37
Bu paranoya.
:08:41
Yani... eðer birinin
paranoyak olmasý gerekiyorsa o benim.

:08:48
Sana her dokunmaya çalýþmamda bana
sanki boka batmýþým gibi davranýyorsun.

:08:54
Bence dýþarda genç namuslu, kendisine
epeyi iyi bir hayat yaþatacak...

:08:58
bir erkeði olmasýndan mutluluk duyacak
bir sürü kadýn vardýr.


Önceki.
sonraki.