Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:08:03
- Pekala, yapýyor musun?
- Hayýr, yapmýyorum.

:08:06
Tanrým, itham ediliyorum. Gör.
:08:13
Haklýysam, bilmek istiyorum.
:08:16
Yalan söylemeni istemiyorum. Üzülürüm,
ama yalan söylemen beni daha çok üzer.

:08:22
Pekala, anlatýlacak bir þey yok.
:08:27
Bana yalan söylersen
ne kadar üzülürüm anlatamam.

:08:37
Bu paranoya.
:08:41
Yani... eðer birinin
paranoyak olmasý gerekiyorsa o benim.

:08:48
Sana her dokunmaya çalýþmamda bana
sanki boka batmýþým gibi davranýyorsun.

:08:54
Bence dýþarda genç namuslu, kendisine
epeyi iyi bir hayat yaþatacak...

:08:58
bir erkeði olmasýndan mutluluk duyacak
bir sürü kadýn vardýr.

:09:03
Yatakta kalkýk bir... bir þey de cabasý.
:09:06
- Kýzkardeþim, mesela.
- Tanrý aþkýna, Ann.

:09:09
- O mu?
- Ann, kýzkardeþinle yatmýyorum.

:09:12
Onu çekici bile bulmuyorum örneðin.
:09:16
- Bu beni rahatlatmalý mý?
- Hayýr sadece söylüyorum.

:09:19
Ben sadece sen benimle seviþmek
istemediðinde paranoyak olmadýðýmý söylüyorum..

:09:24
Senin bir iliþkin olduðu için
yapmak istemediðin düþünülebilirdim.

:09:30
- Yok.
- Tamam, benim de yok. Hadi artýk.

:09:33
- O zaman neden sana inanmýyorum?
- Oh, bak. bu komik.

:09:37
- Belki kanýt bulduðunda...
- Kanýt mý var?

:09:40
Bundan söz etmiyorum. Sadece
bunu hiç konuþmamalýydýk diyorum,

:09:45
bana varsayýmlardan, önsezilerden söz etme.
:09:49
- Her daim avukatsýn.
- Lanet olsun, haklýsýn.

:09:51
Yani, düþünebiliyor musun? "Sayýn yargýç,
ben masumum adamsa suçlu."

:09:55
- "Suç mahalinde olduðundan emin deðilim..."
- Pekala.

:09:58
- "Ama kuvvetli bir duygu besliyorum..."
- Pekala. Derdini anlattýn. Tamam.


Önceki.
sonraki.