Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:42:07
Anlýyorsun sana bunu hiç söylemedim,
çünkü seni kýracaðýný biliyordum.

:42:14
Ama þimdi...
:42:17
Elizabeth'le seviþtim.
:42:19
Ayrýlmadan önce.
Senin daha baþýn derde girmeden.

:42:27
O bir aziz deðil.
:42:29
Yatakta iyiydi.
:42:32
Sýr saklamayý bilirdi.
:42:36
Onun hakkýnda sana
söyleyebileceðimin hepsi bu.

:43:36
- Bir telefon görüþmesi yapmam lazým.
- Evet, elbette.

:43:40


Önceki.
sonraki.