Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:39:00
Ne demek istiyorsun?
Ona benden söz ettin mi?

:39:03
- Hayýr, etmedim.
- Neden?

:39:05
- Bak, Cynthia, zamaným olmadý.
- Pekala, neden?

:39:10
John haklý. O garip ve sen onunla
yakýnlaþmak istemezsin.

:39:13
Orada ne oldu?
:39:15
- Sana sulandý mý?
- Hayýr.

:39:18
Pekala, birden bu 'garip' saçmalýðý
nerden çýktý? Suda encik mi boðuyor?

:39:22
O tür bir þey deðil, tamam mý?
:39:25
- Ýyi, ne? Tehlikeli mi?
- Hayýr. Fiziksel olarak deðil.

:39:29
- Pekala, ne o zaman?
- Bundan söz etmek istemiyorum.

:39:34
- Öyleyse beni ne diye çaðýrdýn?
- Bilmiyorum.

:39:37


Önceki.
sonraki.