Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:38:03
Aklýma gelen her þey. Ah, buzun.
:38:06
Dokuz yýlýmý bu olmasýn diye hayatýmý
yapýlandýrmakla harcadým.

:38:11
- Sadece soru mu soruyorsun?
- Evet.

:38:17
Onlar da cevaplýyor?
:38:20
Evet. Ee...
:38:22
Çoðun. Bazen de bir þeyler yapýyorlar.
:38:25
- Sana mý?
- Hayýr, ee...kamera için.

:38:32
- Graham, bu öylesine...
- Bunun üzgünüm.

:38:36
Hayýr, üzgünüm.
Bunun üzgünüm, ve...

:38:40
- Ben...ben gidiyorum.
- Tamam, ben alýrým.

:38:44
- Tamam. Evet. Pekala.
- Hoþca kal.

:38:58
Seninle tanýþmak istemiyor.
:39:00
Ne demek istiyorsun?
Ona benden söz ettin mi?

:39:03
- Hayýr, etmedim.
- Neden?

:39:05
- Bak, Cynthia, zamaným olmadý.
- Pekala, neden?

:39:10
John haklý. O garip ve sen onunla
yakýnlaþmak istemezsin.

:39:13
Orada ne oldu?
:39:15
- Sana sulandý mý?
- Hayýr.

:39:18
Pekala, birden bu 'garip' saçmalýðý
nerden çýktý? Suda encik mi boðuyor?

:39:22
O tür bir þey deðil, tamam mý?
:39:25
- Ýyi, ne? Tehlikeli mi?
- Hayýr. Fiziksel olarak deðil.

:39:29
- Pekala, ne o zaman?
- Bundan söz etmek istemiyorum.

:39:34
- Öyleyse beni ne diye çaðýrdýn?
- Bilmiyorum.

:39:37


Önceki.
sonraki.