Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:43:45
- Bir saniye lütfen.
- Pekala.

:43:47
Neyse, her zaman dediðim gibi,
iþ ciddidir.

:43:51
Evli olmadan da mutlu olabilirim,
ama benden iþimi alýrsan, bu baþka bir þey.

:43:57
Ve eðer Ann idare edemiycekse...
:44:03
- Evet, bu onun sorunu.
- Bay Millaney?

:44:07
- Evet.
- Bay DeForest sizi görmek istiyor.

:44:09
Pekala.Bir dakika sonra.Müþterim var.
:44:12
- Acil olduðunu söyledi.
- Tamam.Tanrým!

:44:16
- Bay Millaney?
- Evet?

:44:18
Mr Kirkland asked me to inform you
he's obtained representation elsewhere,

:44:22
and that if you have a message
for Mr Kirkland to leave it with me.

:44:25
Teþekkürler. Ee...
:44:29
- Mesajým yok.
- Pekala, Bay Millaney.

:44:31
Teþekkürler.
:44:34
Aptal!
:44:37
Umarým ne yaptýðýný biliyordur.
:44:39
- Bay Millaney?
- Evet?

:44:41
- Bay DeForest bekliyor.
- Tamam. Bir dakika içinde orada olacaðýmý söyle.

:44:45
Tanrým, moruk dünyanýn golf
oyunu etrafýnda döndüðünü sanýyor.

:44:50
Sana salonda yetiþirim.
DeForest'la konuþsam iyi olur.

:44:54
Elbette.
:44:56
Tamam.

Önceki.
sonraki.