Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:44:03
- Evet, bu onun sorunu.
- Bay Millaney?

:44:07
- Evet.
- Bay DeForest sizi görmek istiyor.

:44:09
Pekala.Bir dakika sonra.Müþterim var.
:44:12
- Acil olduðunu söyledi.
- Tamam.Tanrým!

:44:16
- Bay Millaney?
- Evet?

:44:18
Mr Kirkland asked me to inform you
he's obtained representation elsewhere,

:44:22
and that if you have a message
for Mr Kirkland to leave it with me.

:44:25
Teþekkürler. Ee...
:44:29
- Mesajým yok.
- Pekala, Bay Millaney.

:44:31
Teþekkürler.
:44:34
Aptal!
:44:37
Umarým ne yaptýðýný biliyordur.
:44:39
- Bay Millaney?
- Evet?

:44:41
- Bay DeForest bekliyor.
- Tamam. Bir dakika içinde orada olacaðýmý söyle.

:44:45
Tanrým, moruk dünyanýn golf
oyunu etrafýnda döndüðünü sanýyor.

:44:50
Sana salonda yetiþirim.
DeForest'la konuþsam iyi olur.

:44:54
Elbette.
:44:56
Tamam.
:45:05
Hadi oradan.
:45:26
Ah, hayýr, bir tane yeter, saðol.
:45:32
En sevdiðim kýsmý bu.
:45:39
Biliyor musun, ilk çocuðumuzun adýný
Rusty kolayým diye düþünüyordum.

:45:43
Bu adýn neyini düþünüyorsun?
:45:49
Pekala. Biliyorsun, burada çok zaman harcadým.
En azýndan adýný bilmeliyim.

:45:54
- Selam.
- Selam.

:45:57
Sana bunu getirdim.
Doðum günün olduðunu biliyorum.


Önceki.
sonraki.