Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:39:50
Bugün olmaz. Baþka planlarým var.
:39:54
Eh. Pekala, ne zaman öyleyse?
:39:58
Beni akþam yemeðine
davet etmeye ne dersin?

:40:01
- Neden bahsettiðimi biliyorsun.
- Evet, neden bahsettiðini biliyorum.

:40:10
- Kapý açýk.
:40:18
- Selam.
- Merhaba.

:40:25
- Nasýl yardým edebilirim?
- Ben Cynthia Bishop.

:40:29
- Seni tanýyor muyum? Ben...
- Ann Millaney'in kýzkardeþiyim.

:40:33
'Dýþa dönük' olan.
:40:35
Ýyi anýna rastgelmiþ.
Genelde bana 'cýrtlak' der.

:40:39
Evet, bunu da söyledi.
:40:43
Pekala, ee, burada ne arýyorsun?
:40:47
- Gitmemi mi istiyorsun?
- Hayýr, neden burdasýn bilmek istedim.

:40:51
Tamam, dediðim gibi Ann benim kýzkardeþim.
Kýz-kýza sohbet.Gerisini tahmin edersin.

:40:59
Hayýr, duymadýðým bir konuþmayý...

Önceki.
sonraki.