Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:40:01
- Neden bahsettiðimi biliyorsun.
- Evet, neden bahsettiðini biliyorum.

:40:10
- Kapý açýk.
:40:18
- Selam.
- Merhaba.

:40:25
- Nasýl yardým edebilirim?
- Ben Cynthia Bishop.

:40:29
- Seni tanýyor muyum? Ben...
- Ann Millaney'in kýzkardeþiyim.

:40:33
'Dýþa dönük' olan.
:40:35
Ýyi anýna rastgelmiþ.
Genelde bana 'cýrtlak' der.

:40:39
Evet, bunu da söyledi.
:40:43
Pekala, ee, burada ne arýyorsun?
:40:47
- Gitmemi mi istiyorsun?
- Hayýr, neden burdasýn bilmek istedim.

:40:51
Tamam, dediðim gibi Ann benim kýzkardeþim.
Kýz-kýza sohbet.Gerisini tahmin edersin.

:40:59
Hayýr, duymadýðým bir konuþmayý...
:41:04
nitelendirmesem daha iyi olur.
:41:07
Gerçekten senin veya Ann'ýn hakkýmda
ne söylediði hakkýnda en ufak fikrim yok.

:41:17
- Buzlu çay ister misin?
- Evet.

:41:20
Limonum kalmamýþ.
:41:23
Ann'ý son görüþümde burayý kafasý
karýþmýþ ve sinirli terketti.

:41:30
Hala öyle.
:41:33
Yani buraya onun moralini bozdum diye
benim moralimi bozmaya mý geldin?

:41:40
Hayýr.
:41:45
- Neden sinirlendiðini sana söylemedi mi?
- Hayýr.

:41:56
Saðol.

Önceki.
sonraki.