Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:41:04
nitelendirmesem daha iyi olur.
:41:07
Gerçekten senin veya Ann'ýn hakkýmda
ne söylediði hakkýnda en ufak fikrim yok.

:41:17
- Buzlu çay ister misin?
- Evet.

:41:20
Limonum kalmamýþ.
:41:23
Ann'ý son görüþümde burayý kafasý
karýþmýþ ve sinirli terketti.

:41:30
Hala öyle.
:41:33
Yani buraya onun moralini bozdum diye
benim moralimi bozmaya mý geldin?

:41:40
Hayýr.
:41:45
- Neden sinirlendiðini sana söylemedi mi?
- Hayýr.

:41:56
Saðol.
:42:02
Seni buraya getiren ne anlamadým.
:42:07
Ann'in sana çizdiði portremin
içaçýcý olduðunu sanmýyorum.

:42:12
Evet, anlarsýn, ee, konu erkeklere
gelince Ann'ý dinler gibi yaparým.

:42:17
Yani,John'a baksana, Ýsa aþkýna.
:42:21
Ama siz bir zamanlar
ayný okula gittiniz, deðil mi?

:42:24
Muhtemelen dost filansýnýzdýr.
:42:26
Hayýr.
:42:30
Hayýr, bence John bir yalancý.
:42:36
Bence haklýsýn.
:42:40
E hadi, bütün yolu Ann'ý böyle
hayalet görmüþe çeviren ne öðrenmeye geldim.

:42:45
Bana neden ne olduðunu anlatmýyorsun?
:42:48
"Hayalet" mi? Ann'ý o hale
video kasetleri getirdi.


Önceki.
sonraki.