Sex, Lies, and Videotape
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:42:02
Seni buraya getiren ne anlamadým.
:42:07
Ann'in sana çizdiði portremin
içaçýcý olduðunu sanmýyorum.

:42:12
Evet, anlarsýn, ee, konu erkeklere
gelince Ann'ý dinler gibi yaparým.

:42:17
Yani,John'a baksana, Ýsa aþkýna.
:42:21
Ama siz bir zamanlar
ayný okula gittiniz, deðil mi?

:42:24
Muhtemelen dost filansýnýzdýr.
:42:26
Hayýr.
:42:30
Hayýr, bence John bir yalancý.
:42:36
Bence haklýsýn.
:42:40
E hadi, bütün yolu Ann'ý böyle
hayalet görmüþe çeviren ne öðrenmeye geldim.

:42:45
Bana neden ne olduðunu anlatmýyorsun?
:42:48
"Hayalet" mi? Ann'ý o hale
video kasetleri getirdi.

:43:11
Ah.
:43:13
Sanýrým anlýyorum.
:43:15
Oh,öyle mi? Ne anlýyorsun?
:43:18
Eðer bunlar Ann'ý çýlgýna çevirdiyse,
cinsel þeyler olmalýlar.

:43:22
Bunlar senin kýzlarla
seviþirken çektiðin kasetler mi?

:43:25
- Hayýr, tam olarak deðil.
- Ya öyledir ya deðildir.Hangisi?

:43:29
- Neden seni çekmeme izin vermiyorsun?
- Ne yaparken?

:43:35
- Konuþurken.
- Ne hakkýnda?

:43:38
Seks. Cinsel tarihin,
cinsel tercihlerin.

:43:46
- Sana bunu konuþacaðýmý düþündüren ne?
- Hiç bir þey.

:43:54
- Ve sen sadece soru soracaksýn?
- Ben sadece soru soracaðým.

:43:59
- Hepsi bu mu?
- Hepsi bu.


Önceki.
sonraki.