The Abyss
prev.
play.
mark.
next.

1:02:15
OK.
1:02:18
OK, dosta je.
Shvatio sam!

1:02:22
Kako zaista znate
da æe doæi do toga?

1:02:27
Odakle vam pravo da nas krivite?
Ne možete biti sigurni.

1:02:31
Kako znate?

prev.
next.