The Abyss
prev.
play.
mark.
next.

1:01:04
Talasi se prostiru,
odbijajuæi se od svakog kontinenata.

1:01:08
Doktore Berg,
hoæete li, na osnovu...

1:01:11
Mlada damo, slušajte me.
Nemamo pojma šta se dešava.

1:01:14
Nemamo blage veze.
1:01:18
Na horizontu je pao mrak.
1:01:20
Ljudi jure posvuda.
Ovo...Ovo je prava panika.

1:01:23
Ostani na meni!
Talas...Talas je veæ
visok oko 1,000 stopa.

1:01:28
Kako vidim, postaje sve veæi.
1:01:30
Još uvek je miljama udaljen.
O, moj Bože.

1:01:34
Bežimo odavde.
Ostajemo!

1:01:36
Dajte nam minut. Nemam pojma ni da li još uvek emitujemo.
1:01:40
Nisam siguran.
Ostaæu koliko god mogu.

1:01:44
Skloni se!
1000...

1:01:48
Vi to radite.
1:01:52
Vi to radite, zar ne?
Kontrolišete vodu.

1:01:56
To je vaša tehnologija.
Ali, zašto to radite?

1:02:15
OK.
1:02:18
OK, dosta je.
Shvatio sam!

1:02:22
Kako zaista znate
da æe doæi do toga?

1:02:27
Odakle vam pravo da nas krivite?
Ne možete biti sigurni.

1:02:31
Kako znate?

prev.
next.